Propusty

Oprava silnice III/33741 Třemošnice - průtah

<<< zpět
Oprava silnice III/33741 Třemošnice - průtah
Oprava silnice III/33741 Třemošnice - průtahOprava silnice III/33741 Třemošnice - průtahOprava silnice III/33741 Třemošnice - průtahOprava silnice III/33741 Třemošnice - průtahOprava silnice III/33741 Třemošnice - průtahOprava silnice III/33741 Třemošnice - průtahOprava silnice III/33741 Třemošnice - průtahOprava silnice III/33741 Třemošnice - průtahOprava silnice III/33741 Třemošnice - průtah

Název Akce a Objektu 
Oprava silnice III/33741 Třemošnice - průtah

Obec
Třemošnice

Okres 
Chrudim

Investor
Pardubický kraj

Projekt
2011


Popis

Celková délka trasy je 1525,94 m. Počáteční staničení v km 0,000 00 s umístěním na spáře s lepším krytem u křižovatky s komunikací II/337. Koncové staničení trasy je v km 1,525 94 na spáře s lepším krytem u konce obce Třemošnice, směr Běstvina. Přibližně uprostřed trasy se nachází most, na kterém obnova neproběhne, délka vynechání je 18,0 m.
 Stavební úpravy zcela zachovávají stávající směrové, výškové i šířkové úpravy, jedná se tedy o obnovu-opravu stávajících komunikací. V rámci stavebních úprav se odstraní obrusné vrstvy v celé ploše (krom mostu). Po odfrézování se provede pochůzka, při které budou označeny poruchy v podkladu, které budou následně opraveny. Pak se liší další postup prací v závislosti na podkladních vrstvách. V místech kde se nevyskytuje v podkladu beton nebo dlažba, se provede obrus ve sklonu, jako měla vozovka stávající s případnými malými vyrovnávkami. V místech kde se v podkladu objeví beton nebo kostky se povrch očistí, pak vyrovná, na to se nanese vrstva obrusná do sklonu stávajícího s případnými malými vyrovnávkami. Přechod mezi upravovaným povrchem a neupravovaným může být proveden jako stupňovitý.
 Součástí opravy komunikace je oprava odvodnění, ta se projeví ve výměně jedenácti špatných vpustí. Bude doplněna jedna horská vpust na neodvodněný konec příkopu, po levé straně v km 0,236. Bude také doplněna jedna uliční vpust po levé straně v km 0,236, místo je nyní neodvodněné a dělají se zde kaluže. V rámci stavebních prací se vymění 1 mříž a provedou další drobné činnosti vedoucí k opravě komunikace.Vozovka trasa je v celé své délce provedena s obrusnou vrstvou vozovky asfaltobetonu, po jeho dokončení bude doplněno vodorovné dopravní značení.