Propusty

2015 - Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,950

<<< zpět
2015 - Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,950
2015 - Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,9502015 - Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,9502015 - Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,9502015 - Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,950

Název akce a označení stavby

Obnova tělesa vozovky II/357 Nové Hrady v km 22,950

Katastrální území

Nové Hrady u Skutče                         - číslo katastrálního území 706302

Okres

Ústí nad Orlicí

Investor, Stavebník

Pardubický kraj

 

Akce řeší obnovu komunikace v ev. km 22,950 s tím, že celková délka obnovy komunikace je v lokálním km 0,405 – 0,894 tedy v délce 489m. V km 0,440 – 0,861 je na pravé straně tělesa komunikace provedeno zajištění jeho pravého svahu. Toto zajištění je realizováno vybudováním železobetonové stěny v koruně komunikace založené na hlubinných základech. Dále akce řeší zajištění svahu v km 0,866 provedenou zárubní zdí (u lapače splavenin).