Kvalifikace

Společnost MDS projekt s.r.o je oprávněná k podnikání v oboru projektová činnost ve výstavbě s tím, že je právnickou osobou s datem vzniku 16.1.2006. Právnická osoba vznikla zapsáním do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 21973.

 Živnostenský list:

              

MDS projekt s.r.o. má zaveden systém managementu jakosti dle EN ISO 9001:2000. Zavedený systém jakosti má společnost certifikován u společnosti TUV NORD platný od 1.6.2006 a vycházejících z jejich standardů.

Certifikát pro systém managementu jakosti dle EN ISO 9001 : 2008: 

Někteří pracovníci společnosti MDS projekt s.r.o. jsou autorizováni u České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Osvědčení o autorizaci Ing. Jana Bursy v oboru            Osvědčení o autorizaci Ing. Františka Černíka v oboru 

mosty a inženýrské konstrukce                              mosty a inženýrské kostrukce

Autorizace                                                  

Osvědčení o autorizaci Ing. Jana Machka v oboru         Osvědčení o autorizaci Miloše Bednáře DiS. v oboru

dopravní stavby                                             dopravní stavby 

Autorizace                                                   

Osvědčení o autorizaci Ing. Martina Roušara oboru      Oprávnění  Ing. Františka Doubravského k výkonu  

statika a dynamika staveb                                 hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů