Lávky pro pěší

Cyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad Orlicí

<<< zpět
Cyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad Orlicí
Cyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad OrlicíCyklistická a víceúčelová komunikace Letohrad - Ústí nad Orlicí

Název Akce a Objektu 
Akce : Cyklistická a víceúčelová komunikace Ústí nad Orlicí - Letohrad
Objekt: SO 202 - Lávka přes Tichou Orlici v km 1,438
Objekt: SO 206 - Lávka přes Tichou Orlici u železničního mostu v km 6,423
Objekt: SO 207 - Lávka přes Tichou Orlici u slévárny v km 7,9565

Obec
Ústí nad Orlicí

Okres 
Ústí nad Orlicí

Investor
Region Orlicko - Třebovsko

Dodavatel stavby
Strabag a.s., MADOS MT s.r.o.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace - Cyklistická komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s dolní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímé
-          výškově s nadvýšením

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- ocelový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- příhradový

Podle výchozí charakteristiky

- prostorová příhradová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok Tichá Orlice: kolmá 29,40 m 

Délka mostu
Délka mostu 36,40 m 
Šířka mostu 3,78 m 

Šikmost mostu
Šikmý most 90,00 ° = 100,00 grad (kolmý)
Šikmost krajní opěry č 1. 90,00 ° = 100,00 grad (kolmý)
Šikmost krajní opěry č 2. 70, 90,00 ° = 100,00 grad (kolmý)

Šířka vozovky mezi obrubníky 3,50 m

Šířka chodníku 3,50 m

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 3,50 m

Volná šířka mostu 3,50 m

Výška mostu 3,59 m (nad dnem vod. toku) 

Stavební výška mostu 0,275 m

Plocha mostu 
Plocha mostu 29,40 x 3,50 = 102,90 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 30,30 m
Délka nosné konstrukce 30,96 m
Šířka nosné konstrukce 3,78 m 
Výška nosné konstrukce 1,575 m
Plocha nosné konstrukce 30,96 x 3,78 = 117,029 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b

Zatížitelnost mostu
Zatížitelnost je dle uvedené ČSN 73 6203 uvažována 4,0 kN/m2 a lehké vozidlo do 2,5 t.

Popis mostu

Nosná konstrukce je navržena jako ocelová příhradová konstrukce s dvojicí podélných příhradových nosníků vzájemně spojených ocelovými příčníky. Konstrukce mostovky je železobetonová a je spřažena s ocelovými příčníky nosné konstrukce.
Ocelová nosná konstrukce je navržena s rozpětím Lsr= 30,30m s osovou vzdáleností podélných příhradových nosníků 3,64m. Osová vzdálenost horní a dolní příhrady je ve středové části nosné konstrukce 1,335m. 
Nosná konstrukce je navržena z ocelových válcovaných profilů uzavřeného obdélníkového průřezu. Příčníky nosné konstrukce jsou navrženy stavěného průřezu s příčným řezem tvaru I 
Konstrukční ocel nosné konstrukce je S 355 J2 dle. EN 10 025.
Protikorozní ochrana ocelové nosné konstrukce a konstrukcí příslušenství je navržena vícevrstvým ochranným systémem. Protikorozní ochrana je navržena dle TP 84.
Železobetonová monolitická spřažená konstrukce mostovky je navržena z monolitického železobetonu vyztuženého betonářskou výztuží. Beton konstrukce mostovky je C30/37-XF4+XD3. 
Konstrukce spodní stavby je navržena z monolitického betonu C25/30-XF3. Opěry jsou navrženy jako masivní betonová s křídly zavěšenými do konstrukce dříku opěry.