Lávky pro pěší

Dřevěná lávka Heřmanice - zpřístupnění veřejného prostranství

<<< zpět
Dřevěná lávka Heřmanice - zpřístupnění veřejného prostranství
Dřevěná lávka Heřmanice - zpřístupnění veřejného prostranstvíDřevěná lávka Heřmanice - zpřístupnění veřejného prostranstvíDřevěná lávka Heřmanice - zpřístupnění veřejného prostranstvíDřevěná lávka Heřmanice - zpřístupnění veřejného prostranství

Název Akce a Objektu 

Dřevěná lávka Heřmanice - zpřístupnění veřejného prostranství

Objekt: SO 201 - Dřevěná lávka


Okres 
Liberec


Investor
Obec Heřmanice

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pěší komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- horní mostovka

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímé

- výškově ve vypuklém oblouku, R= 57,506 m

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- dřevěný

Podle členitosti nosné konstrukce

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

Délka přemostění
Most přes vodní tok 
kolmá 12,00 m

Délka mostu
Délka mostu 17,10 m
Šířka mostu 3,20 m


Popis mostu

Lávka umožňuje převedení pěšího a cyklistického provozu z místní komunikace na veřejné prostranství přes vodní tok (řeka Oleška). Navržené řešení vychází ze stávající konfigurace terénu a navržené niveletě pěší komunikace.

Objekt mostu je novostavba. Výchozím podkladem projektové dokumentace PD DSP a DPS firmy Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o., zpracovatel: Vojta Iwynejko, Ing. Z. Nýdrle.

Hlavní nosná konstrukce je provedena jako tří trámová konstrukce. Trámy jsou plnostěnné z lepeného dřeva GL24h a GL28c. Staticky působí jako prostý nosník o jednom poli s rozpětím 12,60 m. Hlavní nosné podélné trámy jsou provedena po okrajích nosné konstrukce a ve středu a tvoří uspořádání s horní mostovkou nosné konstrukce. Celková délka nosné konstrukce je 13,10m se šířkou 3,00m

 

Nosná konstrukce je provedena jako jeden celek složených z uvedených podélných trámů vzájemně spojených příčníky z ocelových uzavřených profilů.  Vzájemné spojení podélných trámů a příčníků je rámové šroubovaným spojem.

Ocelová ložiska nosné konstrukce jsou provedeny na Opěře 01. jako všesměrně pevné ložisko pod středovým trámcem a podélně pevné ložisko pod krajními trámy. Na Opěře 02. je středový trámec uložen jako příčně pevně prostřednictvím ložiska příčně pevného a krajní trámce s uložením všesměrně pohyblivého ložiska.

 

Konstrukce mostovky je provedena jako tuhá mostovka z jednotlivých dubových mostin 100/160 mm. Materiál mostin je řezivo D35. Konstrukce mostin je připevněna ke konstrukci podélných trámců. Připevnění je navrženo šroubovým spojem z tesařských vrutů s talířovou hlavou zapuštěnou 6,0 x 180/70 ZH (ZC) ZP ZZ. Materiál vrutů ocel cementovaná kalená, povrch žlutý zinek.

Příčná tuhost mostu je zajištěna příčnými ztužujícími prvky (příčníky) z ocelových profilů TR 82,5/5, ocel S235, které jsou zároveň sloužit pro ukotvené zábradlí.