Lávky pro pěší

Lávka přes železniční trať - Nová Paka

<<< zpět
Lávka přes železniční trať - Nová Paka
Lávka přes železniční trať - Nová PakaLávka přes železniční trať - Nová PakaLávka přes železniční trať - Nová PakaLávka přes železniční trať - Nová Paka

Název objektu

Akce:    Lávka přes železniční trať - Nová Paka

Objekt: SO 201 - Lávka PRO PĚŠÍ

Katastrální území

Nová Paka   

Okres

Jičín

Investor

Město Nová Paka

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace - chodník pro pěší

Podle překračované překážky

- most přes železniční trať

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s dolní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-       směrově v přímé

-       výškově s nadvýšením

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- ocelový

Podle členitosti nosné konstrukce        

- příhradový

Podle výchozí charakteristiky

- prostorová příhradová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

Délka přemostění

            Most přes železniční trať:                                              kolmá 28,260 m                       

 Délka mostu

            Délka mostu                                                                31,410 m

            Šířka mostu                                                                 2,24 m

 Nosná konstrukce mostu

            Rozpětí mostního pole nosné konstrukce                      29,160 m

            Délka nosné konstrukce                                               29,920 m

            Šířka nosné konstrukce                                                2,240 m

            Výška nosné konstrukce                                               1,540 m

            Plocha nosné konstrukce         

            Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK  29,920 x 2,24 = 67,0208 m2