Naše vize

Zákazníci

Společnost vždy pracuje na návrzích konstrukcí v úzkém kontaktu s konkrétními možnostmi dodavatelů staveb se zahrnutím představ investora.

Hospodářský úspěch

Systematickým přístupem se společnost snaží o zvyšování hospodářského úspěchu s tím, že jeho výsledky plně odráží do zkvalitnění přístupu ke svým zákazníkům.

Spolupracovníci

MDS projekt s.r.o. neustále pracuje na zlepšování vztahů spolupracovníku tím, že do dané problematiky trvale vkládá maximální možnou energii.

Společnost

Dodržovat platné zákonné předpisy s čestnými přístupy k daným problematikám.

Zkvalitňování

Nekonečná spolupráce se zákazníky z řad investorů, dodavatelů a kolegů projektantů se zaměřením na ustavičném zlepšování návrhů, projektování a optimalizaci výsledků výstavby dopravních staveb pozemních komunikací a mostních konstrukcí.

Hospodárnost

Trvalá snaha společnosti navrhovat hospodárné konstrukce s minimalizací jejich údržby v průběhu jejich celé životnosti.

Estetika

Navrhovat a volit takové konstrukce, kde jejich typ ze statického hlediska a geometrického uspořádání bude odpovídající jejich umístění a užití.

Materiály

Volbou konstrukčních materiálů daných nosných konstrukcí vycházet vstříc životnosti konstrukce v kontextu s realizací stavby v daném případě a možným konkrétním postupům výstavby.

Ekologie

Bezkompromisní přístup k otázce ochrany přírody s jasným odkazem pro další generace.