Propusty

2012 - Tenisová hala Vysoké Mýto, par. č. 1690/1, část 1. - 1.NP

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
Tenisová hala Vysoké Mýto, par. č. 1690/1, část 1. - 1.NP 

Obec
Vysoké Mýto

Okres 
Ústí nad Orlicí

Investor
Tenisový klub LTC Vysoké Mýto

Projekt
2012


Popis

Projektová dokumentace řeší konstrukci přístavby sociálního zázemí a šaten k projektu Tenisová hala Vysoké Mýto, parc č. 1690/1, část 1. - 1.NP v k. ú. Vysoké Mýto. Projekt byl zpracován v úrovní RDS (Realizační dokumentace stavby), v projektu se vycházelo z původní projektové dokumentace na stavební povolení zpracované firmou BKN spol. s r.o. z roku 2011. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Konstrukce přístavby sociálního zázemí je řešena jako panelová konstrukce s jednotlivých prefabrikovaných stropních a stěnových panelů. Systém je tvořen obvodovými sendvičovými panely a vnitřními podélnými a příčnými stěnami, strop je tvořen dutinovými železobetonovými panely. Založení objektu je navrženo na ŽB základových pasech - dvoustupňových ze slabě vyztuženého betonu. Schodiště v objektu je navrženo rovněž železobetonové prefabrikované.
 Objekt přístavby sociálního zázemí bude stavěn ve 3 až 4 etapách. 1. Etapa obsahuje stavbu 1/2 přízemí, a to západní části (šatny, sprchy a WC). 2. Etapa obsahuje dostavbu přízemí, respektive 2/2 (spol. místnost, sklad + garáž). Ve 3. a 4. Etapě bude provedeno 2.NP a zastřešení objektu. Tato projektová dokumentace řeší pouze železobetonové prefabrikované konstrukce v 1.NP a založení objektu.
 Konstrukce haly je navržena jako železobetonová prefabrikovaná z jednotlivých svislých obvodových a vnitřních stěn a ze stropních panelů, založení objektu je provedeno na základových pasech.