Propusty

2012 - Oprava a dostavba

<<< zpět
2012 - Oprava a dostavba
2012 - Oprava a dostavba2012 - Oprava a dostavba2012 - Oprava a dostavba2012 - Oprava a dostavba

Název Akce a Objektu 
Oprava a dostavba "staré kovárny" na objekt pro marketingové a reklamní účely - 2. etapa 

Obec
Cerhenice

Okres 
Kolín

Investor
Výzkumný ústav železniční a.s.

Projekt
2012


Popis

Projekt řeší konstrukci dostavbu "staré kovárny" na objekt pro marketingové a reklamní účely (dále jen rozhledna), na pozemeku č. 1257/1 v k. ú. Cerhenice. Naše firma zpracovála projekt v úrovní VDS (výrobní dokumentace stavby), vycházeli jsme z původní projektové dokumentace na stavební povolení zpracované firmou Rathan spol. s r.o. - Ing. Arch. René Rathan (architektonické a stavebně technické řešení) a firmou ONEGAST s.r.o. - Ing. P. Sadil, B. Strašiková (stavebně konstrukční část) z roku 2012.
 Konstrukce rozhledny je tvořena dvěma částmi, konstrukce vyhlídky a schodiště. Konstrukce vyhlídky je tvořena svislými příhradovými sloupy, vodorovné spojení je zajištěno ocelovými HEB profily v úrovni vyhlídky, v polovině výšky je provedena konstrukce lávky. Schodiště je tvořeno sloupy z ocelových trub, vodorovné spojení je provedeno pomocí paždíků. Spojení konstrukce vyhlídky s konstrukcí schodiště je provedeno v úrovni vyhlídky a lávky. Ztužení celé konstrukce rozhledny je provedeno systémem příčných a podélných křížových ztužidel, které jsou vždy zakotveny až do základových konstrukcí. Založení objektu je navrženo na ŽB základových pasech a patkách a bude provedeno přikotvením ocelové konstrukce rozhledy k ŽB základu pomocí kotev HILTY.