Silniční mosty

Rekonstrukce mostu ev.č. 296-002 Svoboda nad Úpou

<<< zpět
Rekonstrukce mostu ev.č. 296-002 Svoboda nad Úpou
Rekonstrukce mostu ev.č. 296-002 Svoboda nad ÚpouRekonstrukce mostu ev.č. 296-002 Svoboda nad ÚpouRekonstrukce mostu ev.č. 296-002 Svoboda nad ÚpouRekonstrukce mostu ev.č. 296-002 Svoboda nad Úpou

Název Akce a Objektu
Rekonstrukce mostu ev.č. 296-002 Svoboda nad Úpou
SO 201 - Most ev.č. 296-002

Obec
Svoboda nad Úpou

Okres
Trutnov

Investor
Královehradecký kraj

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v oblouku R=1500m
-          výškově v konstantním sklonu (klesá 0,325%)

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností - A

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- prefabrikáty spřažené s žb. monolit. deskou

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

   

Délka přemostění
Most přes vodní tok 90,25 m

Délka mostu
Délka mostu 124,29 m
Šířka mostu 15,95 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 11,00 m

Šířka chodníku 2,00+2,00 m

Šířka mostu mezi zábradlím a svodidlem 15,00 m

Volná šířka mostu 15,00 m

Výška mostu 5,54 m

Stavební výška mostu 1,995 m

Plocha mostu

Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.

Plocha mostu 90,25 x 15,00 = 1353,75 m2

Nosná konstrukce mostu

Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 30,50+31,10+30,50 m

Délka nosné konstrukce 90,25 m

Šířka nosné konstrukce 15,40 m

Výška nosné konstrukce 1,76 m

Plocha nosné konstrukce
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
90,25 x 15,40 = 1389,90 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost 31 t
Výhradní zatížitelnost 66 t
Výjimečná zatížitelnost 186 tPopis mostu

Oprava mostu předpokládá odstranění kompletního mostního příslušenství, izolačních vrstev na nosné konstrukci, odstraněním stávajícího zábradlí a s rozebráním chodníků v prostoru přechodových oblastí mostu. Předpokládá s výměnou dilatačních závěrů nad opěrou 1 a 4. Provedení kompletní sanace nosné konstrukce a spodní stavby mostu. Součástí opravy je i obnažení přechodových oblastí s jejich odvodněním a provedením nových přechodových klínů. Vybudování nové železobetonové vyrovnávací vrstvy nosné konstrukce, izolačních vrstev nosné konstrukce s přetažením do konstrukce rubové drenáže opěr, provedení přeložek inženýrských sítí a nových chodníků na mostě a předmostích. Provedlo se osazení nového ocelového zábradlí na mostě a předmostích, odvodňovače celoplošné izolace a mostní odvodňovače. Stožáry veřejného osvětlení jsou ponechány původní s rekonstrukcí jejich kotvení a ochranou jejich patní části proti korozi. Provedly se nové vozovky na mostě a přilehlých úsecích k mostu souvisejících s opravou mostu. Stejný rozsah se provedl i u konstrukce chodníku včetně napojení na stávající konstrukce chodníku v místě jejich rozebrání. Na opravené konstrukci mostního objektu a přilehlých úsecích je obnoveno svislé dopravní značení v původním provedení. Postup oprav mostu byl realizován po polovinách se zachováním vždy jednoho jízdního pruhu pro převedení dopravy přes staveniště kyvadlovým způsobem.