Silniční mosty

SO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanál

<<< zpět
SO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanál
SO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanálSO 216 Most na místní komunikaci přes Opatovický kanál

Název Akce a Objektu 
R 35 - Sedlice - Opatovice
S0 216 - Most na místní komunikaci Opatovice-Čeperka přes Opatovický kanál

Obec
Čeperka, Opatovice

Okres 
Pardubice

Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice

Dodavatel stavby
MADOS MT s.r.o.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímé
-          ve výškovém oblouku

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- železobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- trámový

Podle výchozí charakteristiky

- spojitá nosná konstrukce o třech polích

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 51,500 m

Délka mostu
Délka mostu 64,000 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad

Šířka vozovky mezi obrubníky 7,80 m

Šířka chodníku -

Šířka mostu mezi zábradlími 7,80 m

Volná šířka mostu 7,80 m

Výška mostu 5,00 nad niv. vodního toku

Stavební výška mostu 1,135 m

Plocha mostu 
Plocha mostu je určena jako součin délky přemostění a vzdálenosti mezi vnějšími ochrannými konstrukcemi.
Plocha mostu 51,5*7,8 = 401,7 m2

Nosná konstrukce mostu
Rozpětí mostního pole nosné konstrukce 14,5+24+14,5 m
Délka nosné konstrukce 54,20 m
Šířka nosné konstrukce 8,80 m
Výška nosné konstrukce 1,05 m

Plocha nosné konstrukce 
Plocha nosné konstrukce je určena jako součin délky a šířky NK
54,20*8,80 = 476,96 m2

Zatížení mostu
Dle ČSN 73 62 03 / 86 - změna a, b
Zatěžovací třída „A“ Silničních mostů.

Zatížitelnost mostu
Normální zatížitelnost Vn = 32 t
Výhradní zatížitelnost Vr = 80 t
Výjimečná zatížitelnost Ve = 196t

Popis mostu

Nový mostní objekt je navržen jako spojitá trámové konstrukce o třech polích z předpjatého betonu. Rozpětí nosné konstrukce mostu je 14,5+24,0+14,5m. Nosná konstrukce je navržena jako trámová tloušťky 1,05m se šířkou nosné konstrukce 8,8m.
Konstrukce spodní stavby je tvořena krajními opěrami O1 a O4, které jsou označeny jako opěry O1 a O4. Mezilehlé pilíře jsou označeny jako pilíře P2 a P3.
Založení konstrukce spodní stavby je na vrtaných velkoprůměrových pilotách DN 900mm délky 14,0m pod opěrami a 16,2m pod pilíři.
Příslušenství mostu je navrženo v podobě konstrukce vozovky na mostě včetně celoplošné izolace, odvodnění celoplošné izolace, odvodnění povrchu mostu, konstrukce říms na mostě. Součástí příslušenství mostu je zádržný systém na mostě a úpravy pod mostem.