Silniční mosty

Most ev.č. 16-033 - Obrubce

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
I/16 - Řepov-hranice okresu Jičín, okr. Mladá Boleslav, oprava komunikace 
objekt: SO 201 - Most přes potok u obce Obrubce ev.č. 16-033 

Obec
Obrubce

Okres 
Mladá Boleslav

Investor
ŘSD ČR
Čerčanská 12
Praha 4


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-     směrově v oblouku
- výškově v podélném stoupání 0,2%

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok 
kolmá 7,800 m
šikmá 8,027 m

Délka mostu
Délka mostu 20,00 m
Šířka mostu 13,10 m
Popis mostu

Tato projektová dokumentace řeší návrh konstrukce skruže pro mostní objekt SO 201. Konstrukce skruže je navržena s ohledem na navrženou nosnou konstrukci mostu daného objektu a překonávanou překážku (komunikace I. třídy).
 Konstrukce skruže je navržena jako 1-polová nosná konstrukce