Silniční mosty

Oprava silničního nadjezdu v km 1,700 Třebovické spojky

<<< zpět
Oprava silničního nadjezdu v km 1,700 Třebovické spojky
Oprava silničního nadjezdu v km 1,700 Třebovické spojkyOprava silničního nadjezdu v km 1,700 Třebovické spojkyOprava silničního nadjezdu v km 1,700 Třebovické spojkyOprava silničního nadjezdu v km 1,700 Třebovické spojky

Název Akce a Objektu 
Oprava silničního nadjezdu v km 1,700 Třebovické spojky

Obec
Česká Třebová

Okres 
Ústí nad Orlicí

Investor
Povodí Labe s.p.


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- dvoukolejná železniční trať

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém
-          výškově s výškovým obloukem

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- stanovena statickým výpočtem zatížitelnosti

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- trámový

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes železniční trať
kolmá 10,51 m
šikmá 14,28 m

Délka mostu
Délka mostu 26,95 m

Popis mostu

Vlastní rekonstrukce počítala s rozebráním vozovky na mostě a obou předmostích a s odstraněním mostního příslušenství v kompletním rozsahu a také k odbourání vyrovnávací betonové vrstvy z povrchu nosné konstrukce. Dále došlo k vytěžení přechodových oblastí, k ubourání konstrukce závěrných zdí, konstrukce zmonolitnění čel nosné konstrukce a v neposlední řadě k ubourání části svahových křídel ve stanoveném rozsahu. Před kompletním ubouráním konstrukce závěrných zdí bylo provedeno prověření funkčnost kotvení truhlíkových nosníků do konstrukce úložných prahů! Na obnažených čelech nosníků byla provedena reinjektáž kanálků podélné předpínací výztuže.