Silniční mosty

Most ev.č. 11-067 - Líšnice

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
I/11 Líšnice - Most ev. č. 11-067

Obec
Žamberk

Okres 
Ústí nad Orlicí

Investor
ŘSD ČR


Charakteristika mostuPopis mostu

Navrhovaná akce I/11 Líšnice - Most ev. č. 11-067 řeší problematiku rekonstrukce stávajícího mostního objektu, který slouží k převedení komunikace I/11 přes koryto vodního toku Mlýnský potok v extravilánu katastru obce Žamberk. Související zájmové území s mostním objektem je ploché s přechodem do strmého zalesněného svahu podél komunikace I/11. Okolní plochy související s akcí jsou lesní pozemky, ostatní plocha - ostatní komunikace, ostatní plocha - silnice, koryto vodního toku - přirozené nebo upravené a jiná ostatní plocha - ostatní plocha.