Silniční mosty

Most ev.č. 502-001 - Jičín

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
Most ev.č. 502-001 Jičín u areálu SÚS KHk 
objekt: SO 201 - Most ev.č. 502-001 

Obec
Jičín

Okres 
Jičín

Investor
Královehradecký kraj


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímé
-          výškově v podélném klesání - 0,758%

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- rámová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes vodní tok
kolmá 4,00 m

Délka mostu
Délka mostu 13,254 m
Šířka mostu 11,05 m

Popis mostu

S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu a záměrem investora a správce opravit mostní objekt s převedením kategorijního uspořádání komunikace na mostě MS 7,5 o volné šířce min 7,5m je v místě stávajícího objektu navržen nový mostní objekt z monolitického železobetonu.