Silniční mosty

Most ev.č. 315-003 - Choceň

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
Modernizace mostu ev.č. 315-003 v Chocni 
SO 201 - Modernizace mostu ev. č. 315-003 

Obec
Choceň

Okres 
Ústí nad Orlicí

Investor
Krajský úřad Pardubického kraje


Charakteristika mostu

Délka přemostění : 32,64m 
Délka mostu : 48,21m 
Šířka mostu : 9,60m 
Šikmost mostu : 90,00°=100,00grad (kolmý) 
Délka nosné konstrukce : 43,48m
Volná šířka mostu : 9,00m (mezi zábradlími) 
Šířka vozovky mezi obrubami : 6,50m (po modernizaci) 
Volná šířka chodníků : 2´1,25m 
Šířka nosné konstrukce : 9,60m 
Výška mostu : 23,32m (nad niveletou trati ČD) 
Stavební výška : 0,98m
Výška nosné konstrukce : 0,60m 
Plocha mostu : 9,00´32,64=293,76m2 ( volná šířka ´ délka přemostění ) 
Plocha nosné konstrukce : 9,60´43,48=417,41m2 ( šířka NK ´ délka NK ) 
Účel mostu : Most převádí silnici přes zářez trati ČD


Popis mostu

Návrh předpokládá provádění modernizace za vyloučeného provozu na mostě, a to z důvodů nutnosti instalace a kotvení závěsného lešení pro sanaci podhledu mostu.
 Technické řešení vyžaduje :
 - Odstranění starého ocelového zábradlí na mostě a na křídlech.
 - Odbourání stávajících říms a horní části křídel, vozovkových vrstev včetně izolace, odbourání vyrovnávacího (spádového) betonu, očištění horního povrchu NK, úpravu horního povrchu křídel
 - Sanace podhledu nosné konstrukce (deska, stěny oblouk).
 - Sanace spodní stavby. - Sanace uložení mostovkové desky.
 - Provedení nového příslušenství mostu - celoplošné izolace, žb. monolitických říms, nových mostních závěrů, vozovkových vrstev, zábradlí, odvodnění vozovky, odvodnění izolace atd. - Úprava prostoru kolem opěr kamennou dlažbou do betonu