Silniční mosty

Most ev.č. 35-106a - Koclířov

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
I/35 Koclířov, oprava mostu ev.č. 35-106a 

Obec
Koclířov

Okres 
Svitavy

Investor
ŘSD ČR


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes komunikaci

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v oblouku
-          výškově v konstantním stoupání

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- železobetonový předpjatý

Podle členitosti nosné konstrukce         

- trámový

Podle výchozí charakteristiky

- trámová betonová konstrukce

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Délka přemostění
Most přes komunikaci
kolmá 19,00 m

Délka mostu
Délka mostu 30,00 m

Popis mostu

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího mostního objektu v rozsahu výměny mostního příslušenství. Oprava mostního objektu vychází ze stavebně technického stavu mostního příslušenství, v daném případě, odvodnění povrchu celoplošné izolace, nefunkčnosti zádržného systému, nefunkčnosti dilatačních závěrů, odvodnění povrchu mostu a projevy uvedených nedostatků na stav nosné konstrukce mostu. S ohledem na navrženou opravu mostu nebyl proveden nový statický výpočet zatížitelnosti po opravě mostu.