Silniční mosty

Most ev.č. 38-065b

<<< zpět

Název Akce a Objektu 
Most ev.č. 38-065b

Okres 
Havlíčkův Brod, Jihlava


Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR


Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes komunikaci

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-     ve směrovém oblouku
-     výškově v konstantním stoupání

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- železobetonový, předpjatý

Podle členitosti nosné konstrukce         

- trámový

Podle výchozí charakteristiky

- třípolová trámová betonová konstrukce

Podle omezené volné výšky 

- s omezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes komunikaci 
kolmá 41,700 m

Délka mostu
Délka mostu 49,700 m
Šířka mostu 13,50 m


Popis mostu

Oprava mostního objektu je navržena s rozebráním a frézováním obrusné a ložné vrstvy

vozovky v délce 100,0m v celé šířce komunikace v tloušťce 150mm na mostě a 100mm mimo mostní

objekt. Na mostě bude provedeno frézování celé konstrukce vozovky včetně odstranění izolace

vodorovné nosné konstrukce. Nad přechodovými oblastmi mostu bude kompletně konstrukce vozovky

odstraněna v tl. 550mm tj na délku 11,25m před mostem a 8,75m za mostem.

Předpokládá se kompletní demontáž zádržného systému na mostě a odbourání stávajících

chodníků a říms na mostě. Je navrženo rozebrání stávajících přechodových oblastí, vybourání

stávajících dilatačních závěrů. Rovněž se předpokládá vybourání kompletních opěr mostu a křídel

mostu.