Silniční mosty

II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049

<<< zpět
II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049

Název akce a označení stavby

II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049

Název stavebního objektu

SO 201 - Most ev. č. 112-049

Katastrální území

Bácovice                                                                   

Hodějovice                                                                

Těchoraz    

Okres

Pelhřimov

Investor, Stavebník

Kraj Vysočina

 

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle podružnosti jiných nebo k jiným provozním zařízením

- neuvedeno

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímé

- výškově v údolnicovém oblouku o pol. R=1000,0m

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- masivní

Podle členitosti nosné konstrukce                         

- plnostěnný most

Podle výchozí charakteristiky

- rámový

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

Délka přemostění     20,00 m                                                                                                                                                 

Délka mostu              33,90 m