Silniční mosty

I/34 Havlíčkův Brod - most ev.č. 34-042

<<< zpět
I/34 Havlíčkův Brod - most ev.č. 34-042
I/34 Havlíčkův Brod - most ev.č. 34-042I/34 Havlíčkův Brod - most ev.č. 34-042

Název akce a označení stavby

I/34 Havlíčkův Brod - most ev.č. 34-042

Katastrální území

Havlíčkův Brod

Okres

Havlíčkův Brod

Investor, Stavebník

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes železniční trať

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímé

-          výškově v oblouku

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- spřažený (ocel - železobeton)

Podle členitosti nosné konstrukce        

- trámový

Podle výchozí charakteristiky

- jednopólová trámová spřažená konstrukce

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění

Most přes železnici:                                                      kolmá 11,709 m           

                                                                                 šikmá 13,243 m

Délka mostu

 Délka mostu                                                                24,147 m

Šířka mostu                                                                 2,25+7,5+2,25=12,00 m