Silniční mosty

I/37 Čeperka, oprava mostu ev.č. 37-015

<<< zpět
I/37 Čeperka, oprava mostu ev.č. 37-015
I/37 Čeperka, oprava mostu ev.č. 37-015I/37 Čeperka, oprava mostu ev.č. 37-015I/37 Čeperka, oprava mostu ev.č. 37-015I/37 Čeperka, oprava mostu ev.č. 37-015

Název akce a označení stavby

I/37 Čeperka, oprava mostu ev.č. 37-015

Katastrální území

Opatovice nad Labem

Okres

Pardubice

Investor, stavebník

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes železniční vlečku a místní komunikaci

Podle počtu mostních polí

- most o 5 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- v oblouku

- ve výškovém oblouku

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- pro I. třídu

Podle hmotné podstaty

- betonový

Podle členitosti nosné konstrukce                        

- plnostěnný

Podle výchozí charakteristiky

- desková konstrukce z podélných předepnutých prefabrikátů KA73/12,0m

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění

Délka přemostění                               58,779 m                                                      

Délka mostu

Délka mostu                                       66,222 m                                                                    

Šířka mostu                                        14,650 m