Silniční mosty

SILNICE I/37 CHRUDIM MOST v km 4,188 00

<<< zpět
SILNICE I/37 CHRUDIM MOST v km 4,188 00
SILNICE I/37 CHRUDIM MOST v km 4,188 00SILNICE I/37 CHRUDIM MOST v km 4,188 00SILNICE I/37 CHRUDIM MOST v km 4,188 00SILNICE I/37 CHRUDIM MOST v km 4,188 00

Název akce 

akce: SILNICE I/37 CHRUDIM OBCHVAT, MEDLEŠICE - KŘIŽOVATKA I/17

Název objektu

objekt:  SO 207 - MOST v km 4,188 00

Katastrální území

Mikulovice, Medlešice, Chrudim, Topol, Kočí, Vlčnov

Okres

Chrudim

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle podružnosti jiných nebo k jiným provozním zařízením

- neuvedeno

Podle překračované překážky

- most přes komunikaci I/37

Podle počtu mostních polí

- most o 3 polích

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímé

- výškově v oblouku o pol. R=500,0m

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- masivní

Podle členitosti nosné konstrukce        

- plnostěnný most

Podle výchozí charakteristiky

- trámový

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

Délka přemostění

Most přes komunikaci:                                                 kolmá 37,05 m

Délka mostu

 Délka mostu                                                                43,65 m