Silniční mosty

II/150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022

<<< zpět
II/150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022
II/150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022II/150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022II/150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022

Název akce a objektu

akce :  II/150 Okrouhlice – most ev.č. 150-022

 

Katastrální území

Okrouhlice  - číslo katastrálního území 569186

 

Okres

Havlíčkův Brod

 

Investor

Kraj Vysočina

 

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes železniční trať

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém

-          výškově v oblouku

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- spřažený ocelobetonový

Podle členitosti nosné konstrukce        

- rámový

Podle výchozí charakteristiky

- jednopólová otevřená rámová soustava

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

 

Délka přemostění

Most přes železniční trať:                                              kolmá 27,500 m                       

Délka mostu

            Délka mostu                                                    40,483 m

            Šířka mostu                                                     0,25+2,0+8,0+2,0+0,25=12,50 m