Silniční mosty

Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

<<< zpět
Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí
Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad OrlicíRekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad OrlicíRekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad OrlicíRekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

Název akce a označení stavby

akce:  Rekonstrukce mostu ev.č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

Název stavebního objektu

SO 201 – Most ev.č. 311-020

Katastrální území

Jablonné nad Orlicí                                                     - číslo katastrálního území 656194

Mistrovice nad Orlicí                                                    - číslo katastrálního území 696064

Okres

Ústí nad Orlicí

Investor, Stavebník

Pardubická kraj

Podle druhu převedené komunikace

- pozemní komunikace

Podle překračované překážky

- most přes vodní tok

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s horní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý

Podle průběhu trasy na mostě

-          směrově v přímém

-          výškově v oblouku

Podle situačního uspořádání

- šikmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- betonový předpjatý

Podle členitosti nosné konstrukce                       

- rámový

Podle výchozí charakteristiky

- jednopólová otevřená rámová soustava

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- otevřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

 

Délka přemostění

                                                                              kolmá 21,00m                        

                                                                              šikmá 24,610 m

Délka mostu

Délka mostu                                                            39,792 m

Šířka mostu                                                             0,8+3,75+3,75+2,0+0,25=10,55 m

Šikmost mostu

Šikmý most                                                              58,58 ° = 65,09 grad (levá)

Šikmost krajní opěry č 01.                                         58,58 ° = 65,09 grad (levá)

Šikmost krajní opěry č.02.                                         58,58 ° = 65,09 grad (levá)