Železniční mosty

Oprava mostu v km 42,737 trati Třebovice v Čechách - Prostějov

<<< zpět
Oprava mostu v km 42,737 trati Třebovice v Čechách - Prostějov
Oprava mostu v km 42,737 trati Třebovice v Čechách - ProstějovOprava mostu v km 42,737 trati Třebovice v Čechách - ProstějovOprava mostu v km 42,737 trati Třebovice v Čechách - ProstějovOprava mostu v km 42,737 trati Třebovice v Čechách - ProstějovOprava mostu v km 42,737 trati Třebovice v Čechách - Prostějov

Název Akce a Objektu 
Oprava mostu v km 42,737 trati Třebovice v Čechách - Prostějov

Obec
Lázy

Okres 
Svitavy

Investor
SŽDC, s.o., SDC Pardubice 

Dodavatel stavby
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Charakteristika mostu

Podle druhu převedené komunikace

- železniční

Podle překračované překážky

- most přes příjezdovou komunikaci

Podle počtu mostních polí

- most o 1 poli

Podle počtu mostovkových podlaží

- jednopodlažní

Podle výškové polohy mostovky

- s dolní mostovkou

Podle měnitelnosti základní polohy

- nepohyblivý

Podle plánované doby trvání

- trvalý 

Podle průběhu trasy na mostě

- směrově v přímém úseku
- výškově  v podélném stoupání

Podle situačního uspořádání

- kolmý

Podle projektované zatížitelnosti

- s normovou zatížitelností

Podle hmotné podstaty

- ocelový

Podle členitosti nosné konstrukce         

- příhradový, plnostěnný

Podle konstr. uspořádání příč. řezu

- uzavřeně uspořádaný

Podle omezené volné výšky

- s neomezenou volnou výškou

Délka přemostění
Most přes vodní tok: kolmá 4,00 m 

Délka mostu
Délka mostu 10,20 m
Šířka mostu 4,580 m

Šikmost mostu
Kolmý most 90,00 ° = 100,00 grad
Šikmost krajní opěry č 1. 90,00 ° = 100,00 grad
Šikmost krajní opěry č 2. 90,00 ° = 100,00 grad

Průjezdný profil na mostě MPP 2,2 

Šířka mostu mezi zábradlími 4,580 m 

Volná šířka mostu 4,580 m

Výška mostu 3,20 m (nad příjezdovou cestou) 

Stavební výška mostu 0,64 m 

Popis mostu

Mostní objekt se nachází na traťovém úseku 1911 v definičním úseku 14 Chornice - Městečko Trnávka.
Oprava mostního objekty byla navržena na stávající ocelové nosné konstrukci s železobetonovou konstrukcí spodní stavby.
Nosná konstrukce je ocelová dvojčitá nýtovaná ocelová konstrukce tvaru „U“, mostnice jsou uloženy na stoličky mezi hlavními nosníky. Délka nosné konstrukce je 4,70m, teoretické rozpětí je 4,40m. Stavební výška je 0,44m. Vzdálenost nosníků od sebe je 0,33 - 1,20 - 0,33m. Závěr ocelové konstrukce je kolmý.
Mostnice jsou tvořeny podélnými dřevy, která jsou uložena na stoličky mezi hlavními nosníky. 
Příčné ztužení hlavních nosníků je provedeno válcovanými U-profily délky 1,16m a výšky 0,20m ve vzdálenosti 1,10m od sebe. 
Stoličky pro uložení podélných dřev jsou plnostěnné nýtované (2 x 6ks). Délka stoliček 0,30m s výškou vlevo 0,28m a s výškou vpravo 0,23m. Stoličky jsou od sebe vzdálené 0,8-0,9m.
Nosná konstrukce mostu je uložena na začátku na pohyblivých a na konci na pevných ložiscích.
Tížné opěry, závěrné zídky, i mostní křídla rovnoběžná i šikmá jsou betonová.
Tvar koleje S 49, podkladnice rozponové. Na mostě nejsou kolejnicové styky. 
Mostnice jsou tvořeny dvěma podélnými dřevy o rozměru 200/310/4700 z tvrdého dřeva, jsou uložena na stoličkách.