O nás

Společnost MDS projekt s.r.o je projektovou organizací mostních konstrukcí a dopravních staveb.

S ohledem na politiku společnosti se její zaměření orientuje směrem k vybraným zákazníkům vyžadujícím individuální přístup k daným problematikám. Zde je kladen plně důraz na technickou kvalitu a vyspělost daných řešení s vysokou orientaci na jejich zobrazení za cenu tomu odpovídající.

 MDS projekt s.r.o. provádí práce v oblasti projektové přípravy staveb uvedených úrovních:studie (ST)

- dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
- dokumentace pro stavební povolení (DSP)                                                                                           - dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUSP)
- dokumentace pro oznámení stavby (DOS)
- dokumentace pro zadání stavby (DZS, VD-ZDS)
- dokumentace pro realizaci staveb (RDS)
- výrobní dokumentaci (VDS)
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).

Uvedené typy dokumentací jsou vždy provedeny v rozsahu dle požadavku objednatele a to v korespondenci se zněním Stavebního zákona 186/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek. Projektové dokumentace objektů a akcí pozemních komunikací jsou realizovány dle platných TKP D a TKP vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Drážních předpisů a příslušných směrnic.

 Dále společnost provádí práce související s danou problematikou a to:

  • statické návrhy a posudky stavebních konstrukcí
    Společnost realizuje statické návrhy mostních a inženýrských konstrukcí dle normativních předpisů ČSN a EN. Zde se společnost zaměřuje na statické výpočty a návrhy nových konstrukcí betonových, ocelových, dřevěných z hlediska materiálové podstaty.
    Společnost je rovněž zaměřena na provádění statických, stabilitních a dynamických posudků stávajících mostních a inženýrských konstrukcí, ale i konstrukcí pozemního stavitelství.
  • V této souvislosti pracovníci společnosti provádějí návrhy ale i posudky založení konstrukcí obecně a to jak plošného tak hlubinného typu.
  • hlavní a mimořádné prohlídky mostů
    V případě žádosti zákazníka pracovníci společností ve spolupráci s externími pracovníky provádějí hlavní a mimořádné mostní prohlídky na mostních objektů a konstrukcí realizovaných vlastní produkcí, ale i u ostatních objektů.

 Ochrana osobních údajů: