PROJEKTY STAVEB A STAVEBNÍ DOZORY

nabízíme projektové dokumentace mostních konstrukcí a pozemních komunikací v následujících stupních:

– studie (ST)
– dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
– dokumetace k žádosti o územní souhlas (DUS)
– dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
– dokumentace pro vydání společného územního a stavební povolení (DUSP)
– dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
– dokumentace pro provádění stavby (PDPS) nebo vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)
– dokumentace bouracích prací
– realizační dokumentace stavby (RDS)
– výrobně technická dokumentace (VTD)
– dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Uvedené typy dokumentací jsou vždy provedeny v rozsahu dle požadavku objednatele a v korespondenci se zněním Stavebního zákona 183/2006 Sb. prováděcích vyhlášek. Projektové dokumentace jsou realizovány dle platných TKP D a TKP vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR, Drážních předpisů a příslušných směrnic.

dále nabízíme dozory staveb:

– autorské dozory (AD)
– technické dozory (TD)

Přesunout se na začátek