O NÁS

MDS projekt s.r.o. je společnost specializující se na projektování mostních konstrukcí a pozemních komunikací, jak pro státní sektor, tak pro soukromé investory již od roku 2006.

klademe důraz na:

– technickou kvalitu a hospodárnost konstrukce
– volbu konstrukce z hlediska jejího statického a geometrické uspořádání
– výběr konstrukčního materiálu s ohledem na její životnost
– dobrou spolupráci s investory, dodavateli a odborníky z dalších profesí
– profesní růst společnosti průběžným vzděláváním

osvědčení a oprávnění:

– osvědčení o autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce
– osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby
– osvědčení o autorizaci v oboru statika a dynamika staveb
– oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací
– osvědčení k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Společnost MDS projekt s.r.o je oprávněná k podnikání v oboru projektová činnost ve výstavbě a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s tím, že je právnickou osobou s datem vzniku 16.1.2006. Právnická osoba vznikla zapsáním do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 21973.      

certifikát pro systém managementu jakosti dle EN ISO 9001 : 2016
ochrana osobních údajů:
Přesunout se na začátek