STATICKÉ NÁVRHY A VÝPOČTY

vypracováváme:

– statické návrhy a posudky stavebních konstrukcí dle normativních předpisů ČSN a EN
– statické výpočty a návrhy nových konstrukcí betonových, ocelových, dřevěných z hlediska materiálové podstaty
– statické, stabilitní a dynamické posudky stávajících mostních a inženýrských konstrukcí, ale i konstrukcí pozemních staveb
– návrhy a posudky založení konstrukcí obecně a to jak plošného tak hlubinného typu
– statické výpočty zatížitelnosti

Přesunout se na začátek